Промени в ДОПК: Глоба до 11 000 лева при укриване на документи от НАП

4 декември 2020, 12:09 1340

Депутатите приеха окончателно на второ четене промените в ДОПК

Глоби в размер до 11 000 лева ще бъдат налагани на всички предприятия, които укриват информация от НАП. Това е една от промените в ДОПК, които парламентът прие окончателно на второ четене, предаде в. „Труд“, цитиран от БТА.

Промените в ДОПК предвиждат ако физическо или юридическо лице не спази изискванията за съхранение на счетоводна и търговска информация, както и останалите сведения и документи, които са от значение за данъчното облагане и задължителните осигуровки, да им бъдат налагани тежки глоби от НАП. Новите текстове касаят както предприятията, така и гражданите, които нямат регистрирано предприятие, но реално работят като търговско дружество.

В предприятията с по-голям оборот счетоводната информация често се съхранява в електронен вид, което позволява и правене на резервно копие. Поради тази причина на всеки търговец, който не спази сроковете за съхранение на информация в електронен вид, ще бъде наложена глоба от 1 000 до 5 000 лева. За тези, които използват електронни архиви, глобата ще бъде в по-голям размер – от 3 000 до 8 000 лева. При повторно нарушение глобата за изгубени хартиени архиви ще бъде от 1 500 до 7 000 лева, а за липсващи електронни данни ще бъде още по-тежка – от 4 000 до 11 000 лева.

На всички търговци, които отказват да окажат съдействие на НАП или на публичен изпълнител при проверка, ще бъдат налагани двойно по-високи санкции от досегашните. Глобите ще бъдат от 500 до 1 000 лева за физическите лица, а за юридически лица и еднолични търговци ще има имуществена санкция от 1 000 до 2 000 лева. При повторно нарушение наказанието е глоба или имуществена санкция в размер от 1 000 до 2 000 лева.

За по-ефективен контрол от страна на НАП, предприятията, внасящи и изнасящи рискови стоки за страните от ЕС, ще могат предварително да обявят към приходната агенция превоза им. Данните ще могат да се декларират чрез електронна услуга на НАП, която ще предоставя уникален номер за всеки отделен превоз на стока.

Новите текстове на закона предвиждат и промени в санкциите за скрити доходи от чужбина. При невнасяне на данък върху укритите доходи, или при внасяне на такъв в по-малък размер съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ, глобата ще бъде до 5% от невнесения налог, но не повече от 15 000 лева. А при повторно нарушение глобата се удвоява до 10%, но не повече от 30 000 лева.

Друга поправка на закона предвижда да се погасяват първо най-старите задължения към НАП. В момента може да се избере кои дългове да се платят първо, което крие риск от изтичане на давността на по-старите задължения. С новите промени се връща старият ред, а именно първо да се покриват лихвите и след това главницата на най-старото задължение.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент