Прогноза: Секторът на промишлеността ще се възстанови през 2021 г.

6 април 2021, 11:34 46

Прогнозните данни за второто и третото тримесечие на годината предвиждат възстановяване до предпандемичните нива, но икономическата обстановка остава несигурна

Условията за развиване на бизнес в промишлеността у нас се подобряват, но несигурната икономическа обстановка от началото на пандемията остава проблем, показват данни на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от „Инвестор“. В резултат от това около 23% от предприятията в страната са изправени пред недостиг на работна ръка.

По данни на НСИ от проведени през март анкети, показателят на доверие в сектора на промишлеността нараства с 2,2% в сравнение с нивата от февруари 2020 г. През януари 2021 г. спадът в промишленото производство се изчислява на 3,3% спрямо година по-рано, а на годишна база спад отбелязват добивната промишленост (17,8%), преработващата промишленост (2,7%) и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (1,4%).

Въпреки това прогнозите за следващите две тримесечия на 2021 г., направени през март, са оптимистични и в периода състоянието на промишлеността се очаква да достигне нивата си от март 2020 г. Очакваната производствена активност дори надхвърля тази за февруари от миналата година.

Най-проблемният фактор за предприятията остава несигурната икономическа обстановка, породена от пандемията и ограничителните мерки. Недостатъчното търсене на услугите на предприятията в страната, а и в чужбина, също пречи на възстановяването, като 27,5% от представителите на сектора изпитват затруднения.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент