Прогноза: Държавният дълг ще достигне до ниво от 38,9 млрд. лева до 2023 г.

22 октомври 2020, 00:00 95

За периода 2021 – 2023 г. се очаква повишение на държавния дълг, който обаче остава под изискванията на Маастрихт

В края на периода 2021 – 2023 г. се очаква държавният ни дълг да достигне до ниво от 38,9 млрд. лева, въз основа на прогнозното нетно дългово финансиране. Респективно се прогнозира съотношението на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) да нарасне до 28,2% в края на 2023 г., в сравнение с 25,6% към края на 2021 г. Същевременно темпът на нарастване на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление“ се очаква да бъде в диапазона от 27,5% от БВП през 2021 г. до 29,4% към края на 2023 г., пише БТА.

Със законопроекта за държавния бюджет за следващата година се предлагат и промени на показателите по държавния бюджет за 2020 г. От една страна, с проекта на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2020 г. се предвижда намаление на неданъчните приходи по държавния бюджет в размер на 895,0 млн. лева (нетно). От друга страна, проектът предвижда и увеличение на разходите по държавния бюджет в размер на 840,7 млн. лева. Така бюджетното салдо по държавния бюджет за 2020 г. се очаква да бъде отрицателно – в размер на 5 187,2 млн. лева, или 4,4% от прогнозния БВП. От Министерството на финансите посочват, че съгласно изготвените разчети за основните критерии по консолидираната фискална програма бюджетното салдо се предвижда да бъде отрицателно, в размер на 5 249,5 млн. лева – или 4,4% от прогнозния БВП.

Независимо от повишената стойност на относителния дял на консолидирания дълг спрямо БВП, той се задържа много под максимално допустимата референтна стойност на Маастрихтския критерий за конвергенция от 60% (икономическите показатели, въз основа на които се оценяват страните, които желаят да се присъединят към еврозоната). Това ще гарантира запазването на равнището на ниска държавна задлъжнялост на страната ни сред всички държави членки на Европейския съюз.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент