Преизчисление на пенсии при определени условия

14 декември 2020, 00:00 89

Това ще става по инициатива на лицето или автоматично

Лицата, които получават държавна пенсия за стаж и възраст или за инвалидност, и продължават да работят, могат да получат преизчисление ежегодно, предава  БТА.

Това ще е възможно, след като промени в Кодекса за социално осигуряване бяха обнародвани в „Държавен вестник“.

За да се преизчислят социалните плащания, са възможни 2 варианта: според първия това може да се случи по инициатива на лицето. Втората опция е, ако човек не подаде заявление за преизчисляване, от 1 април 2021 г. това да се случва автоматично. В този случай при определяне на пенсията ще бъдат взети предвид данните в НОИ за допълнителния натрупан стаж до 31 декември на предходната година.

Заявление за преизчисляване може да подаде всеки, който е натрупал допълнителен осигурителен стаж и е плащал осигуровки след последното определяне на пенсията му. Самото прекалкулиране се извършва ежегодно – от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. За целта НОИ използва наличните данни за внесените осигуровки за времето до края на месеца на подаване на заявлението. Ако към датата на преизчисляването не са налични такива данни, експертите на НОИ отказват преизчисляване. В този случай пенсионерът ще трябва да подаде ново заявление, ако смята, че в НОИ са постъпили нови данни за осигурителния му стаж.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент