Предлагат отпадане на осигуровките върху командировъчни, които са за сметка на ЕС, международна организация или приемаща страна

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
12 януари 2021, 12:18 490

Промяната е залегнала в Проект на постановление за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

В Проект на постановление за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, е предвидено да отпаднат осигурителните вноски върху средствата за пътуване и престой на работници и служители от бюджетни организации, които са за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна.

Промяната се налага поради разминаване в разпоредбите на ЗДДФЛ и на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. В облагаемия доход от трудови правоотношения, според чл.24, ал.5 от ЗДДФЛ, не се включват командировъчните средства, които се изплащат на лица от бюджетни организации при командироване и които са за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна. В същото време в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, този вид средства за пътуване и престои не са изключени от списъка на доходи, върху които не се дължат осигурителни вноски. Това разминаване води до формиране на различна основа, върху която се определят задълженията за данъци и осигуровки. С приемане на предложената промяна се цели да се осигури съответствие между необлагаемите доходи и тези, върху които не се дължат осигурителни вноски, и ще се намали осигурителната тежест върху лицата.

Проектът за постановление е обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество и е утвърден от Надзорния съвет на НОИ. Публикуван е за обществено обсъждане на интернет страницата на МТСП и на Портала за обществени консултации на 8 януари 2021 г. със срок за обсъждане от 30 дни. След изтичане на този срок се очаква да бъде гласуван в Министерския съвет.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент