Правителството прие промените в начина на изчисляване на пенсиите

29 април 2021, 12:36 65

Измененията създават нов механизъм за определянето на индивидуалния коефициент за пенсионерите с право на втора пенсия

Министерският съвет (МС) одобри нормативни промени в начина за изчисляване на пенсиите, които бъдещите пенсионери ще получават от Националния осигурителен институт (НОИ), когато са се осигурявали в универсален пенсионен фонд, съобщава пресслужбата на МС. С приетите изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се променя механизмът по определянето на индивидуалния коефициент, когато бъдещият пенсионер има право и на втора пенсия.

Съгласно промените при определяне на индивидуалния коефициент за изчисляване на пенсиите от НОИ ще се отчита и общото време осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд, като се взема предвид броят на месеците, в които лицето се е осигурявало в универсален пенсионен фонд спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж. Ще се отчита и трансферът на държавния бюджет в размер 12% върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица от 2009 г. до 2015 г. включително.

Този начин на определяне на намалението на пенсията от държавното обществено осигуряване (ДОО) е по-справедлив и прозрачен, посочват от Министерския съвет. Прогнозите показват, че по този начин първите пенсионери след 31 август 2021 г. ще получават с до 10% по-високи пенсии.

Промените в наредбата предвиждат и нов ред в преизчисляването на пенсиите на работещите пенсионери, като заявлението за ежегодно преизчисляване ще може да се подава едновременно със заявлението за отпускане на пенсията, но и на по-късен етап.

Ако преизчисляването с осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неизгодно за пенсионера, то размерът на пенсията ще се определя само въз основа на осигурителния стаж, придобит след пенсионирането и, съответно, след последното преизчисляване на пенсията.

Според промените ако лицето вече е представило оригинални документи пред НОИ и в досието му има заверени копия от тях, то при последващо отпускане на пенсия или добавка оригиналите няма да са необходими отново.

Промените ще се отразят на 2,3 млн. души, осигурени в универсален пенсионен фонд, и 2,1 млн. души от ДОО.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент