Правителството одобри Наредба за качеството на социалните услуги

17 юни 2022, 11:11 158

Целта на нормативния акт е да създаде условия за подобряване качеството на социалните услуги и ефективността им в подкрепа на ползващите ги лица

Правителството прие Наредба за качеството на социалните услуги. Одобряването на нормативния акт е регламентирано в Закона за социалните услуги. Целта му е да създаде условия за подобряване качеството на социалните услуги и ефективността им в подкрепата на ползващите ги лица, посочва се в сайта на Министерството на труда и социалната политика.

За да бъдат постигнати приоритетите, заложени в нормативния акт, основен акцент е поставен върху професионалната подготовка на служителите, предоставящи социални услуги. Това включва осигуряването на възможности за тяхното обучение, кариерно и личностно развитие.

С приемането на наредбата се определят и стандартите за качество на социалните и интегрираните здравно-социални услуги, заедно с критериите за изпълнението им. Те са съобразени с вида на конкретната социалната услуга, както и със специфичните потребности на лицата, които я ползват. Стандартите за качество включват изисквания за управлението и организацията на услугите, за квалификацията и броя на служителите, както и критерии за ефективността на постигнатите резултати.

Доставчиците на услуги следва да разполагат с достатъчен брой служители, които са с необходимата професионална подготовка. Освен това те са задължени да осигуряват условия за повишаване на тяхната квалификация.

Наредбата регламентира и методите за проследяване качеството на социалните услуги, предоставяни от общините и от други доставчици, както и от Агенцията за качеството на социалните услуги.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент