По-ниска глобална безработица може да се очаква през 2023 г.

18 януари 2022, 10:42 213

Пандемията забавя възстановяването на пазара на труда в световен план

Международната организация на труда (МОТ) понижава прогнозата си за възстановяване на пазара на труда през 2022 г., предава „Инвестор“. Очаква се дефицит в отработените часове в световен мащаб, който се равнява на часовете на около 52 млн. работници при осем часа на ден, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г.

Предишната оценка за цялата година прогнозира дефицит от 26 млн. работни места на пълен работен ден.

Въпреки че последната прогноза показва подобрение в сравнение с 2021 г., отработените часове през годината ще са с 2% по-малко в сравнение с отработените часове преди пандемията. Глобалната безработица ще остане над нивата от 2019 г. (преди настъпването на COVID-19) поне до 2023 г., като се очаква броят на безработните в света да достигне 207 млн. души при 186 млн. души през 2019 г.

Очаква се обаче и през 2022 г. глобалното участие на работната сила да остане с 1,2 пр.п. под това от 2019 г., тъй като много хора излизат от работната сила. Понижаването на прогнозата отразява въздействието на последните варианти на COVID-19 върху работната сила и трудовите пазари, както и значителната несигурност по отношение на бъдещето на пандемията.

В световен план продължават да се забелязват големи различия във въздействието, което кризата оказва върху различни групи работници в различните държави. Неравенствата се задълбочават, допълва докладът на МОТ.

Възстановяването от кризата на пазара на труда ще отнеме време и вероятно ще има последици за участието а работната сила, доходите на домакинствата и социалното сближаване. На национално ниво възстановяването на пазара на труда е най-бързо в страните с високи доходи, докато в икономиките с по-ниски и средни доходи то се случва значително по-бавно.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент