Пенсията на мъжете в България с близо 30% по-висока от тази на жените

20 октомври 2020, 00:00 446

Драстична разлика в доходите от пенсии между жените и мъжете

Данните, представени в рамките на Проекта на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021 – 2030 г., сочат, че е налице сериозно разминаване в размера на пенсиите на двата пола. Според доклада мъжете в България получават приблизително 27% по-висока пенсия спрямо жените. Подобна тенденция се забелязва не само у нас, а и в държавите членки на Европейския съюз, където разликата достига до над 30% в полза на силния пол.

Изчисленията на Националния осигурителен институт спрямо юни 2020 г. показват, че жените пенсионери получават средно 380 лева, на фона на мъжете, чиито пенсии са около 504 лева, което е със 124 лева повече. Подобно е положението при пенсиите, получавани от военнослужещите и служителите от системата на МВР – 558 лева за дамите срещу 732 лева за колегите им, което в процентно изражение е почти 24% повече. По-незначителна е разликата при инвалидните пенсии, като за жените сумата възлиза на около 266 лева, за мъжете е 291 лева.

Тези разминавания при възнагражденията за старост на двата пола могат да се обяснят най-вече с разликата в заплатите. И в България, и в Европа, независимо от тренда за изравняване на доходите от трудова дейност на мъжете и жените, все пак има разлика. Средният процент за последната година за Съюза е около 15,7% в полза на мъжете, а у нас 13,5 % по данни към 2018 г. Чрез изравняване на заплащането на мъжете и жените ще се намали рискът както от бедност в трудоспособна възраст, така и от недостиг на средствата след пенсиониране.

Освен с по-ниските заплати, размерът на пенсиите на дамите може да се обясни и с по-честите прекъсвания на трудовата дейност. Жените са по-натоварени с грижи за отглеждане на децата и поддържане на домакинството, като според проучване на НСИ отделят наполовина по-малко време за хобита и почивка от мъжете.

                                                                                                                 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент