Първи предложения за изменение на КСО бяха внесени в 46-ото Народно събрание

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
21 юли 2021, 17:47 623

Законопроектите касаят преизчисляване на пенсиите и увеличение на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2-годишна възраст

В първия ден от работата на 46-ото Народно събрание са внесени три законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

С два законопроекта се предлага преизчисляване на вече отпуснатите пенсии до 31 декември 2017 г., респективно до 31 декември 2019 г. Предлага се преизчислението да се извърши като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2018 г., след което размерът на пенсията да се определи съответно по реда на чл. 70, чл. 75 и чл. 79 от КСО.

Целта на промяната е да се намали разликата в размерите на пенсиите, които се получават поради различния среден осигурителен доход през годините. Според вносителите, изменението в КСО е крайно наложително, тъй като подобно актуализиране на пенсиите не е правено от 2008 г., а оттогава средният осигурителен доход в страната е нараснал над два пъти. Наред с това, преизчисляването на пенсиите е по-справедлив метод за тяхното повишаване, отколкото увеличение единствено на минималната пенсия.

Третият законопроект за изменение и допълнение на КСО предвижда обвързване на размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2-годишна възраст с размера на минималната работна заплата. Към момента размерът на обезщетението е в размер на 380 лв., а минималната работна заплата – в размер на 650 лв.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент