Парите в обращение достигнаха почти 20 млрд. лева

30 октомври 2020, 00:00 108

БНБ отчете най-висок ръст при банкнотите с висок номинал – от 50 и 100 лева

В края на септември парите в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) достигнаха 19,884 млрд. лева. Така те нарастват за една година с 8,62%, или с 1,578 млрд. Това сочат данните от емисионно-касовата дейност на БНБ в края на третото тримесечие на 2020 г., предаде БТА.

През предходния едногодишен период (между септември 2018 и септември 2019 г.) нарастването е било по-високо както в абсолютна стойност (1,661 млрд. лева), така и в процентна (9,98%), сочат данните на централната банка. А за периода от юли до септември парите в обращение са се увеличили с 1,016 млрд. лева, или с 5,39%, в сравнение с края на юни. Това нарастване е с 0,05 процентни пункта по-ниско спрямо отчетеното през същия период на 2019 г. През месец юли е достигнат най-високият растеж – 2,03% за третото тримесечие на годината.

В края на месец септември делът на банкнотите в обща стойност на парите в обращение е 97,60%. През третото тримесечие на 2020 г. той се увеличава с 0,10 процентни пункта на тримесечна база.

Средната по стойност банкнота в обращение към дата 30 септември е 37,68 лева, което показва увеличение с 0,07 лева спрямо края на месец юни. За една година стойността ѝ се е повишила с 0,88 лева (2,40%). Това се дължи на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева спрямо останалите парични номинали.

Делът на разменните монети в стойността на парите в обращение към 30 септември е 2,39%. През третото тримесечие на 2020 г. той бележи намаление с 0,10 процентни пункта, в сравнение с края на второто тримесечие.

Средната по стойност разменна монета в обращение е 0,18 лева. Тя се запазва без промяна както спрямо едногодишния период, така и спрямо предходното тримесечие на годината.

В края на септември са отчетени 515 млн. броя банкноти в обращение, т.е. с 25,9 млн. броя (или с 5,30%) повече, отколкото в края на второто тримесечие. Общата им стойност, отново в края на септември, е нараснала с 1,010 млрд. лева (5,49%), достигайки 19,407 млрд. лева.

По изчисления на БНБ, в рамките на едногодишния отчетен период броят на банкнотите в обращение се е увеличил с 30 млн. (или с 6,19%), а стойността им – с 1,558 млрд. лева (или с 8,73%).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент