Отпада пожизненият ТЕЛК за голяма част от пенсионерите

22 октомври 2020, 00:00 113

Над 120 хил. българи ще трябва да се явяват периодично пред лекарска комисия, ако желаят да получават надбавки

Заложена в проектобюджета на държавното обществено осигуряване промяна гласи, че гражданите, които са се пенсионирали без достатъчен стаж, ще трябва редовно да представят решения от ТЕЛК, пише в. „Труд“, цитиран от БТА.

Към момента свидетелствата, издавани от ТЕЛК важат доживотно – както за пенсионерите, достигнали необходимите стаж и възраст, така и за тези с недостатъчен стаж. Съгласно сегашния текст на закона (чл. 68, ал. 3 КСО) лицата с поне 15 години трудов стаж имат право да се пенсионират при навършване на 66 години и 8 месеца. Предвидено е необходимата възраст постепенно да се увеличава до 67 години. С измененията обаче пенсионерите, попадащи в тази категория, ще трябва да посещават ТЕЛК-ови комисии през различен интервал от време, ако искат да получават инвалидна пенсия или добавка от държавата. Преиздаването на свидетелствата ще се случва в зависимост от записаната в тях валидност, която може да е 1, 3 или 5 години. Пожизнени остават решенията, отнасящи се само до лицата с достигнати както стаж, така и възраст за пенсиониране.

Друга промяна, касаеща инвалидните пенсии, е увеличаването на техния размер. Към момента минималната сума е 212,50 лева и се получава от лица с увреждания между 50 и 70,99%. От 2021 г. обаче е заложено минималната сума на плащането за тази категория лица да стане 255 лв. Причината за това е, че размерът е процент от минималната пенсия за стаж и възраст, като от 1 януари 2021 г. ще стане 300 лева. Това ще се отрази и на хората със степен на инвалидност между 71 и 90%, които ще получават най-малко 315 лева. Тази сума се формира отново на база процент от минималната пенсия.

Въпреки че и социалната пенсия, получавана от лица, които не могат да докажат осигурителен стаж, ще нарасне от 141,63 до 148, 71 лева, остава с около 50% под минималната пенсия.

От КТ „Подкрепа“ се обявяват против отпадането на пожизнените свидетелства за степен на инвалидност, тъй като не е налице обективна причина за тази промяна, като настояват тя да отпадне. Синдикалната организация изразява мнение, че е необходимо пенсиите да се преизчислят към 2015 г, тъй като това би бил единствен справедлив начин за компенсация на старите пенсии. Процентът в пенсионната формула трябва да се увеличава, а не да бъде замразяван, настояват от синдиката.

 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент