От 1 юли всички пощенски пратки от трети страни ще се облагат с ДДС

10 юни 2021, 11:33 31

Досега от данъчно облагане бяха освободени пратки, които не превишават сумата от 30 лева

От 1 юли всички стоки с произход от трети страни, внесени от Европейския съюз, които са обект на онлайн продажби, ще бъдат облагани с ДДС независимо от стойността им. Досега от данъчно облагане бяха освободени пратките, които не превишават сумата от 30 лева, предаде „24 часа“.

Нормата се въвежда с четири регламента на ЕС, с които се променя данъчното законодателство в електронната търговия. Те вече са включени в българския Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) от 8 декември 2020 г.

За улеснение на онлайн купувачите са предвидени специални режими, опростяващи събирането на ДДС при внос на пратки до 150 евро. Първото облекчение е данъкът да бъде включван в цената на стоките и клиентът да я плаща директно на онлайн продавача при покупка. По този начин няма да се налага да се заплащат непредвидени такси при доставката. Тази схема обаче би била използваема единствено ако онлайн продавачът е регистриран в системата IOSS. Ако не е, предвиден е специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос. В тези случаи данъкът следва да бъде събиран преди доставянето на стоките до клиента от пощенския оператор или куриера, доставящи пратката. Тогава ДДС ще се плаща от тях на компетентните органи всеки месец.

От „Български пощи“ ще изпълняват специалния режим при следните условия: ако стойността на стоките е до 150 евро, не са акцизни стоки, не е събран данък още при онлайн търговеца, стоките се допускат за свободно обращение на територията на страната и получателят им е данъчно незадължено лице. Компанията ще извърши митническите формалности вместо получателя, т.е. ще подаде митническа декларация с намален набор от данни и ще плати данъчните задължения за стоките в пратката. Цената на тази услуга ще бъде 3,90 лева, като получателят ще ги заплати при получаването на пратката.

Ако стоките не отговарят едновременно на горепосочените условия, те трябва да бъдат декларирани с митническа декларация с намален набор данни или със стандартна митническа декларация. В този случай клиентът ще бъде уведомен, че пратката му е задържана за митническо оформяне.

„Български пощи“ има право да подава митнически декларации с намален набор от данни от името на клиента. Цената на тази услуга е 12 лв. с ДДС и важи за пратки, чиято стойност не надвишава 150 евро, за стоки, които не са акцизни и не са обект на забрани и ограничения. Ако стоките не отговарят на тези условия, те се декларират със стандартна митническа декларация. Компанията предлага и тази услуга, а цената ѝ е 24 лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент