ОИСР започва преговори с България за членство в организацията

26 януари 2022, 15:58 187

До преговорите се стига след оценка на напредъка на страната ни по ключови показатели

Съветът на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) започва преговори за присъединяване с шест кандидати за членство – Аржентина, Бразилия, България, Хърватия, Перу и Румъния, съобщиха днес от организацията. Решението за започване на преговори е взето след оценка на напредъка, постигнат от шестте държави, след първите им съответни искания за членство в ОИСР.

След като бъдат получени отговори от кандидатстващите държави на писмото от генералния секретар на организацията, ще бъдат изготвени отделни пътни карти за присъединяване, които после ще бъдат разгледани и приети от Съвета на ОИСР. В тях се определят сроковете, условията и процеса за присъединяване и се отразяват приоритетните области, които вече са определени от членовете на ОИСР.

Процесът по присъединяване включва задълбочена оценка от повече от 20 комитета на съответствието на страната кандидатка със стандартите, политиките и практиките на ОИСР. В процеса ще са необходими и промени в законодателството, политиката и вътрешните практики на страните.

Членовете на ОИСР от своя страна поемат ангажимент да насърчават устойчив и приобщаващ икономически растеж и да работят за изпълнение на целите по въпросите с изменението на климата, включително и спиране и обръщане на загубата на биологично разнообразие и обезлесяването.

"Членството в ОИСР остава най-прекият и ефективен начин да се гарантира приемането и разпространението на нашите споделени ценности, принципи и стандарти по целия свят“, каза генералният секретар на ОИСР Матиас Корман.

Краен срок за приключване на процесите по присъединяване няма.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент