НСИ: Търговията на дребно се увеличава

11 януари 2021, 16:52 447

Данните са към ноември 2020 г.

По данни на НСИ оборотите в търговията бележат ръст с 1,2% на месечна база, но се свиват с 6,4% на фона на годишните стойности през 2019 г.

Увеличение спрямо октомври 2020 г. е отчетено при търговията на дребно с нехранителни стоки – с 2,6%. Намаляват обаче оборотите при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (1,8%), както и при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (0,1%). Търговията на дребно, осъществявана чрез поръчки по пощата, телефона или интернет, има ръст с 10,0%, показват данните на НСИ. Продажбите на фармацевтични и медицински изделия от разстояние също се увеличават – с 5,9%. Спад обаче има при търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия в размер на 5,3%.

Данните спрямо ноември 2019 г. пък сочат спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (15,8%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (14,4%). При търговията на дребно с нехранителни стоки без търговията с автомобилни горива и смазочни материали има ръст с 2,5%.

При търговията от дистанция (чрез поръчки по пощата, телефона или интернет) спрямо ноември 2019 г. се отчита осезаем ръст със 72,0%. Търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки пък се увеличава с 12,0%. Спад е отчетен при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 25,4%, а също и при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника, където намалението е с 4,1%.

Данните на НСИ проследяват ситуацията и в сектор „Промишлено производство“, при който спадът е с 1,5% на месечна база и с 5% на годишна основа. Намаление спрямо октомври 2020 г. се отчита при добивната промишленост (9,2%), преработващата промишленост (1,1%), при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (0,8%).

По-значителен спад има при производството на напитки и производството на текстил и изделия от текстил – без облекло (8,9%), производството на метални изделия – без машини и оборудване (7,9%), производството на облекло (5,7%).

Увеличение има в сферата на ремонтите и инсталирането на машини и оборудване – с 10,9%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – със 7,6%, както и при производството на дървен материал и изделия от него без мебели – с 6,6%.

Спад на годишна база има при добивната промишленост – с 18,1%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 6,6%, както и при преработващата промишленост – с 3,7%.

По-значително намаление се забелязва при: производството, некласифицирано другаде, което намалява с 44,2%; производството на тютюневи изделия, което бележи спад с 29,8%; при обработката на кожи, производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм, където спадът е с 29,5%. Производството на облекло намалява с 18,6%, а производството на напитки – с 13,1%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент