НСИ с данни за търговията със стоки на България с ЕС през периода януари – ноември 2023 г.

9 февруари 2024, 11:08 37

Вносът и износът на стоки намаляват на годишна база

В периода януари – ноември 2023 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 9% спрямо същия период на 2022 г. и е в размер на 51 278,9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 61,1% от износа за държавите – членки на ЕС, сочат предварителните данни на НСИ.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (13%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (64,6%).

През ноември 2023 г. износът за ЕС намалява с 16,5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 520,0 млн. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари – ноември 2023 г. намалява с 2,5% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 53 340,3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Нидерландия.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (17,1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (64,7%).

През ноември 2023 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, намалява с 8,4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 081,6 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС през периода януари – ноември 2023 г. е отрицателно и е на стойност 2 061,4 млн. лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент