НСИ с данни за промените в пенсионните права в социалното осигуряване в периода 2019 – 2021 г.

19 февруари 2024, 12:32 118

Натрупаните пенсионни права в България към началото на 2021 г. са 231 010 млн. лева

Натрупаните пенсионни права в България към началото на 2021 г. (крайно салдо за 2020 г.) са 231 010 млн. лева. От тях 213 721 млн. лева са към Социалноосигурителни пенсионни схеми (Държавно обществено осигуряване – I стълб на българската пенсионна система), a 17 289 млн. лева са към Схеми за дефинирани вноски (Допълнително задължително пенсионно осигуряване и Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – II и III стълб на българската пенсионна система), сочат данните на НСИ.

Натрупаните пенсионни права в България към края на 2021 г. са 293 174 млн. лева.  От тях 273 623 млн. лева са към Социалноосигурителни пенсионни схеми, а 19 551 млн. лева са към Схеми за дефинирани вноски.

От НСИ напомнят, че данни за пенсионните права се изчисляват и публикуват на всеки три години, като следващите публикации ще бъдат за тригодишен период. 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент