НСИ представи предварителни данни за изменението на индекса на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2023 г.

Милен Николов
Редактор
23 февруари 2024, 12:03 64

Индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 2,9%, а за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се увеличава с 3,9%

През четвъртото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в услугите за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 2,9% в сравнение с предходното тримесечие, показват предварителните и сезонно изгладени данни на НСИ. Най-голямо увеличение е регистрирано при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ – със 7,5%, докато намаление се наблюдава само при „Въздушен транспорт“ – с 3,7%.

Индексът на оборота в услугите за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се увеличава с 3,9% спрямо третото тримесечие на 2023 г. Ръст се наблюдава във всички дейности на сектора, като най-съществен е при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ – с 21,6%.

При „Други бизнес услуги“ значително увеличение спрямо предходното тримесечие е регистрирано при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 18,3%, а намаление – при „Други професионални дейности“ – с 12,7%, и „Дейности по почистване“ – с 2,2%.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 0,8% под равнището на същото тримесечие на 2022 г. според предварителните и календарно изгладени данни. Най-голямо намаление е отчетено при „Воден транспорт“ – с 8,2%. Повишение се наблюдава при „Пощенски и куриерски услуги“ – с 8.4%.

Индексът на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е с 13,8% по-висок през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. Значителен ръст е регистриран при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (22,9%) и „Информационни услуги“ (21,5%).

При „Други бизнес услуги“ най-голям ръст спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. се наблюдава при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ – с 26%, и „Рекламна дейност и проучване на пазари“ – с 22,7%. Спад е отчетен само при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 24,4%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент