Нови данъчни възможности за стартиращите компании

5 ноември 2020, 00:00 748

По-леки санкции при грешки

Припомняме, че срокът за подаване на годишните данъчни декларации на дружествата и едноличните търговци от догодина ще е до 30 юни. Новият срок ще важи и за физическите лица, упражняващи търговска дейност, дори и да не са регистрирани като ЕТ.

Промяна има и в сроковете за внасяне на авансови вноски за корпоративен данък. Това става ясно от внесените от Министерски съвет промени в данъчните закони. Съгласно новостите авансовите вноски за текущата година ще бъдат декларирани с нова декларация, която трябва да бъде пусната от 1 март до 15 април. Досега това се извършваше заедно с подаване на годишната данъчна декларация.

За месеците януари, февруари и март месечните вноски за авансов корпоративен данък ще се плащат до 15 април на текущата година. За месеците от април до ноември вноските ще трябва да бъдат платени до 15-о число на месеца, за който се отнасят. А за последния месец от годината срокът е до 1 декември. При тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие промяна няма. Те ще се внасят както и в момента – до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. За третото тримесечие срокът става до 1 декември, а за четвъртото тримесечие няма да има тримесечна вноска.

При възникнали грешки санкциите ще бъдат по-леки, тъй като срокът за плащане на последните вноски се скъсява. Така лихви ще са дължими, ако дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 25% сумата от месечните авансови вноски за съответната година или когато 75% от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 25% сумата от тримесечните авансови вноски. В досегашния вариант на закона лихви се дължат, ако дължимият годишен корпоративен данък надвиши с 20% авансовите вноски.

Друга новост касае всички новорегистрирани дружества, т.е. регистрираните през 2020 г. Съгласно измененията те няма да дължат авансови вноски както за годината на учредяване, така и за следващата.

За всички съществуващи компании размерът на авансовите вноски ще зависи от оборота за 2019 г., а не от този за 2020 г. Дружествата с оборот под 300 000 лева няма да плащат авансов корпоративен данък, тези с оборот между 300 000 и 3 млн. лв. ще правят тримесечни вноски, а тези с над 3 млн. лв. оборот за 2019 г. – месечни.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент