Нова е-услуга на НАП: Искане за прихващане на надвнесени суми

20 януари 2022, 14:31 261

Тя ще бъде достъпна за потребителите с ПИК на НАП или с КЕП в група „Плащане и изчисляване“ в е-портала на приходната агенция

Националната агенция по приходите въведе в системата си нова електронна услуга – „Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми“. Тя ще бъде достъпна за потребителите с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с квалифициран електронен подпис ( КЕП) в група „Плащане и изчисляване“ в е-портала, посочва се в сайта на приходната агенция.

Чрез новата електронна услуга потребителите вече могат дистанционно, изцяло онлайн, да попълнят необходимите данни във формуляра, както и да прилагат документи към него, след което да го подадат.

С искането за прихващане на надвнесени суми лицата могат да заявят желанието си да им се прихващат или възстановяват надвнесени или недължимо събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции и други. Също така е-услугата предоставя възможност на лицата за избор на вида на надвнесените суми, които може да бъдат прихванати или възстановени: ДДС, корпоративен или друг данък по ЗКПО, данък върху доходите на физическите лица, осигурителни вноски (за ДОО, НЗОК, ДЗПО), принудително събрани публични вземания, в т.ч. глоби, имуществени санкции и др.

Всеки потребител ще може да преглежда подадените от него искания с избор на бутон „Подадени данни“ от реда на съответната услуга в персоналния си екран.

Подаденото електронно искане се обработва в срок от 30 дни.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент