Нов БУЛСТАТ за хората със свободни професии

23 октомври 2020, 00:00 856

С цел защита на личните данни кодът вече ще бъде различен от ЕГН-то

Редица промени ще бъдат въведени в Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), които ще доведат до много по-добра защита на личните данни на регистрираните физически лица. Една от тях включва задължителна смяна на досегашния код за хората със свободни професии или упражняващите занаятчийска или земеделска дейност, чийто БУЛСТАТ съвпада с тяхното ЕГН, предаде БТА.

От 10-цифрен единният идентификационен код ще стане 9. Той ще се генерира на случаен принцип от специален софтуер на Агенцията по вписванията. Това решиха от Министерството на правосъдието, след като приеха на второ четене промените в ЗРБ.

Към момента кодът на лицата, които упражняват свободни професии, съвпада с тяхното ЕГН – ако са български граждани, или с личния им номер – ако са чужденци. Това обаче са лични данни, които трябва да бъдат защитени. Поради тази причина достъпът до техния регистър в БУЛСТАТ, където може да се търси по ЕГН, предстои да бъде ограничен. Ще отпадне и картата за идентификация, която досега се е издавала на такива лица.

Смяната на БУЛСТАТ номерата ще се случи автоматизирано и в рамките на 14 месеца след обнародването на закона.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент