НОИ започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2023 г.

Милен Николов
Редактор
28 март 2023, 11:13 466

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионално заболяване

От 28 март стартира програмата за профилактика и рехабилитация за настоящата година, като са сключени договори с 25 юридически лица за общо 52 заведения, изпълняващи програмата, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ).

Програмата е с продължителност 10 дни за едно лице, като цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 8 лева за всеки ден престой се покрива от средствата на ДОО. За сметка на бюджета на ДОО всяко лице има право да ползва само за едно заболяване до четири основни диагностични и терапевтични процедури на ден.

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионално заболяване. За да се възползват от нея, трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца на провеждане на рехабилитацията. Право на паричната помощ имат също така лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното им решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимостта от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Повече информация за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и включените заболявания може да бъде намерена на интернет страницата на НОИ.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент