НОИ представи консолидирания бюджет на ДОО към 31 май 2022 г.

24 юни 2022, 11:56 314

Общият размер на отчетените приходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване е 3 863,2 млн. лева, което представлява 39,9% изпълнение на плана за годината

Националният осигурителен институт (НОИ) представи информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация, към 31 май 2022 г.

Общият размер на отчетените приходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване ( ДОО) е 3 863,2 млн. лева, което представлява 39,9% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 272,5 млн. лева повече спрямо същия период на миналата година.

Към 31 май общо отчетените разходи възлизат на 6 797,4 млн. лева, което представлява 40,3% от заложените в годишния план. Разходите са с 219,2 млн. лева повече спрямо същия период на 2021 г.

Най-голям дял в структурата на общите разходи заемат тези за пенсии, които са в размер на 5 835,8 млн. лева, или 41,3% изпълнение на плана за годината. За първите пет месеца на 2022 г. разходите за пенсии са с 497,3 млн. лева (9,3%) повече спрямо същия период на миналата година.

613,2 млн. лева са изразходени за изплащане на т.нар. „ковид добавка“ от 60 лева към пенсиите на всички пенсионери, а 56,0 млн. лева – за еднократните добавки от 75 лева на ваксинираните пенсионери. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за тази година и са от сметката за чужди средства на НОИ.

83,9 млн. лева за изразходени за изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. Сумата се отнася за месеците от януари до май 2022 г.

142,3 млн. лева за вложени за изплащане на т.нар. „великденски добавки“ на всеки пенсионер.

Следващата по големина и значимост група разходи в консолидирания бюджет на ДОО към 31 май 2022 г. са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по КСО – в размер на 850,7 млн. лева (37,2% изпълнение на плана за годината). За петте месеца отчетените разходи са с 2,7 млн. лева повече спрямо същия период на 2021 г.

2 909,4 млн. лева е общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към 31 май.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент