Неустойките по кредитите няма да могат да превишават двойния размер на заема

20 ноември 2020, 00:00 285

Промени в Закона за потребителския кредит

Съгласно промени в Закона за потребителския кредит, включени в преходните и заключителни разпоредби на измененията в Закона за ДДС, разходите за неустойки и наказателни лихви няма да могат да надвишават двойния размер на задължението, предава БТА. Измененията са приети от парламента окончателно.

Новите законови текстове са по предложение на депутата от БСП Спас Панчев. Според измененията сумите, които потребителите заплащат за неустойки при неизпълнение на задълженията си по кредита, няма да могат да са повече от двукратния размер на главницата. В закона е записано, че ако разходите при неизпълнение по договора за заема са до двойния размер на самия кредит, то те не се считат за прекомерни по смисъла на Закона за защита на потребителите и не накърняват добрите нрави. Така например, ако заемът е 1 000 лева, максималният допустим размер на неустойката ще може да е 2 000 лева.

В Закона за задълженията и договорите е посочено, че нищожни са договори, които накърняват добрите нрави. Какъв е размерът на неустойката, която „накърнява добрите нрави“ обаче в закон досега не е определяно. По този начин преценката беше индивидуална за всеки конкретен случай.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент