Нетните активи на пенсионните фондове са над 22,9 млрд. лева към края на 2023 г.

27 февруари 2024, 10:50 95

В сравнение с края на предходната година те се увеличават с 19,34%

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31 декември 2023 г. е 5 000 945 души, като нараства спрямо 31 декември 2022 г. с 1,58%, съобщават от КФН.

Най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове – 80,40%. Лицата, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 12,85% и 6,55%. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – 0,20%.

Към 31 декември 2023 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 22 931 134 хил. лева. В сравнение с края на предходната година нетните активи на пенсионните фондове се увеличават с 19,34%.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 20,46% спрямо 31 декември 2022 г. Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 14,72% и 9,95%. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 9,82%.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 31 декември 2023 г. са 20 656, от които 2 632 пенсионери и 18 024 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. Към края на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 4 751 хил. лева за пенсии – 69 768 хил. лева за разсрочено изплащане на осигурени лица и 245 хил. лева на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Средният размер на изплатените пенсии към края та на 2023 г. е 229,54 лева, а средният размер на разсроченото плащане 416,55 лева. В сравнение с края на 2022 г. средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 18,62 лева – или с 8,83%, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 64,30 лева – или с 18,25%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент