НАП разработи нова електронна услуга за подаване на данни от доставчиците на платежни услуги към CESOP

Милен Николов
Редактор
27 февруари 2024, 13:25 180

Услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис

НАП разработи нова електронна услуга „Подаване на данни от доставчици на платежни услуги за трансгранични плащания“, която се намира в секция „Подаване на данни към CESOP“ в Портала за електронни услуги, съобщиха от приходната агенция. Услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис и е предназначена за български и чуждестранни юридически лица, които са доставчици на платежни услуги ( ДПУ) в държавите – членки от Европейския съюз, и предоставят платежни услуги на територията на Република България.

Разпоредбата на чл. 123а от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 1 януари 2024 г., регламентира задълженията на ДПУ, предоставящи платежни услуги на територията на Република България, да подават по електронен път към НАП информация от водените от тях електронни регистри, съгласно чл. 123а,  ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.

Информацията за трансграничните плащания се подава чрез файл в XML формат за тримесечен период в срок до края на месеца, следващ тримесечието. Първоначалното подаване на данни от ДПУ е от 1 април 2024 г.

Повече информация за подаване на данни към CESOP можете да прочетете тук.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент