НАП работи по проект за внедряване на системата за счетоводно отчитане SAF-T в България

5 юли 2022, 09:36 132

Целта е да се осигури по-ефективно справяне с управлението на риска за фиска, да се намали административната тежест и да се даде стимул за повишаване на доброволното спазване на законодателството от страна на данъкоплатците

Националната агенция за приходите работи по проект за внедряване на международния стандарт за събиране на счетоводни данни от големи и средни данъкоплатци в унифициран формат на базата на стандартизиран одиторски файл за данъчни цели – SAF-T. Той е разработен от Организацията за икономическо сътрудничество (ОИСР), посочва се в сайта на приходната агенция.

Целта на внедряването на тази система е да се осигури по-ефективно справяне с управлението на риска за фиска както на национално, така и на европейско ниво. С въвеждането ѝ се предвижда да се намали и административната тежест за бизнеса и администрацията и да се даде допълнителен стимул за повишаване на доброволното спазване от страна на данъкоплатците.

SAF-T представлява компютърен файл, позволяващ лесно извличане на предварително дефиниран набор от счетоводни записи в общочетим формат. Този формат ще улеснява данъкоплатците при предоставянето на техните електронни записи на данъчните одитори в подкрепа на своите данъчни декларации, както и самите одитори – при прегледа на счетоводните записи.

Продължителността на разработването на проекта от НАП се предвижда да бъде 24 месеца. През този период ще бъдат събрани добри международни практики от опита с други данъчни администрации от ЕС, работещи със SAF-T. Ще се извърши и анализ на настоящата вътрешна и външна среда в приходната агенция, ще се разработи стратегия за подход, както и пътна карта за въвеждането на формата в България.

От НАП уточняват още, че внедряването на електронен обмен на счетоводни данни в SAF-T формат ще допринесе за тяхната по-добра, по-фокусирана и по-навременна комуникация с големите данъкоплатци, а на по-късен етап – и със средните. За целта приходната агенция трябва да изгради своя административен капацитет по отношение на умения, познания и специфична техническа експертиза.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент