НАП пуска две нови електронни услуги

11 януари 2021, 10:33 584

Услугите са свързани с предоставянето на информация за трансгранични данъчни схеми

В портала на НАП вече са достъпни две нови електронни услуги – „Разкриване на трансгранични данъчни схеми“ и „Разкриване съгласно чл. 143я¹, ал. 13 от ДОПК от консултант, който се позовава на професионална тайна“, става ясно от съобщение, публикувано на сайта на приходната агенция.

Целта е да се осигури възможност на консултанти и данъчно задължени лица по трансгранични данъчни схеми да изпълняват своите задължения съгласно глава шестнадесета, раздел VII „Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Достъпът се осъществява както с квалифициран електронен подпис ( КЕП) за физически и юридически лица, така и чрез персонален идентификационен код (ПИК) за физически лица. Новите услуги могат да бъдат намерени в раздел „Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане“ в електронния портал на НАП. Лицата, които нямат достъп до раздела, могат да получат такъв съгласно Правилата за ползване на електронните административни услуги на НАП, които се предоставят чрез КЕП. Останалите могат да ползват новите услуги автоматично – без изрично заявяване.

На сайта на приходната агенция вече е публикувана и Заповед № З-ЦУ-11/05.01.2021 г. за утвърждаване на ред и формат за подаване на трансгранични данъчни схеми съгласно чл. 143я³, ал. 3 от ДОПК.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент