НАП: Предприятията подават декларации за дължими налози, ако са удържали авансов данък

21 януари 2022, 13:29 214

Крайният срок за това е последният ден на месец януари

До края на януари 2022 г. предприятията трябва да подадат декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2021 г., ако са удържали авансов данък, припомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

Декларация за дължими данъци по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 201 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) трябва да бъде подадена от предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2021 г. са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи. Тя се подава от платците на доходите само по електронен път през Портала за електронни услуги на НАП.

Формулярът за дължими данъци за последното тримесечие на 2021 г. се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас, например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви и др. Декларация трябва да бъде подадена и за окончателните данъци, дължими от местни и чуждестранни физически лица, като например върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове и др.

Декларацията се подава и за данъци при източника по ЗКПО, например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините.

От НАП напомнят също, че предприятията и самоосигуряващите се лица платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава членка на ЕС, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент