НАП напомня: До 15 април е срокът за деклариране на авансови вноски

8 април 2021, 10:39 1066

Тази година е променен редът за деклариране на авансовите вноски

Срокът за подаване на декларации за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2021 г. изтича на 15 април, напомнят от НАП.

От приходната агенция уточняват още, че тази година е променен редът за деклариране на авансовите вноски. Това става с подаване на декларация по чл. 87а и чл. 88 от ЗКПО. Задължени да подадат такава декларация са:

  • лицата, които подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО;
  • физическите лица, които извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, включително едноличните търговци;
  • физическите лица, които са регистрирани като земеделски стопани и са избрали доходът им от стопанска дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа (по чл. 28 от ЗДДФЛ).

 

Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски.

Декларация не са задължени да подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО. Това са:

  • лицата, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година (в случая за 2019 г.) не превишават сумата от 300 000 лева;
  • новоучредените през 2020 и 2021 г. данъчно задължени лица, с изключение на тези, които са новоучредени в резултат на преобразуване по ТЗ.

 

Декларацията може да се подаде само по електронен път – чрез портала за електронни услуги на НАП, които са достъпни с квалифициран електронен подпис.

От приходната агенция напомнят още, че на 15 април изтича и срокът за внасяне на месечните авансови вноски за корпоративен данък за януари, февруари, март и април, както и на тримесечните авансови вноски за първото тримесечие на 2021 г. за корпоративен данък по ЗКПО. Внасянето на суми към бюджета (без включена такса) се извършва най-лесно и бързо чрез виртуалния ПОС терминал в портала за електронни услуги на НАП.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент