Над 7 млрд. лева са предвидени по Програмата за развитие на регионите за 2021 – 2027 г.

21 януари 2021, 14:13 92

Средствата по програмата са за модернизация на различна по вид инфраструктура, за стимулиране на икономическото развитие, на прехода към зелена енергия, както и за подкрепа на регионалната политика

Над 7 млрд. лева са ресурсите, които са предвидени по Програмата за развитие на регионите (ПРР) за периода 2021 – 2027 г. Тя се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а средствата по нея са за модернизация на различна по вид инфраструктура, за стимулиране на икономическото развитие, на прехода към зелена енергия, както и за подкрепа на регионалната политика, предаде БТА.

По време на заседание на работната група, разработваща ПРР, беше одобрен третият актуализиран проект по програмата. Вече е приета многогодишната финансова рамка на ЕС, която дава яснота по отношение на ресурсите, с които страната ни ще разполага по линия на финансиране на кохезионната политика. Бюджетът на новата регионална програма ще бъде увеличен с близо 60% повече от ресурса на предходните две програми за регионално развитие.

По думите на заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която е и ръководител на Управляващия орган на ПРР, 2,3 млрд. лева от общия бюджет на програмата е ресурсът на Фонда за справедлив преход, който ще се управлява от ресорното министерство. Тя коментира, че целта на новия приоритет за справедлив енергиен преход е да се предостави възможност на регионите и хората да се справят със социалните въздействия, заетостта, икономиката и околната среда в условията на преход към климатично неутрална икономика до 2050 г.

На този етап фондът ще финансира проекти в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Водят се преговори с Европейската комисия за включване на още поне 8 области от страната.

Зам.-министър Николова уточни също, че в новата ПРР са увеличени с 2% средствата по приоритета за градско развитие спрямо предишния период. Заложено е този ресурс да бъде насочен към десетте най-големи градове в страната, които са и основните центрове на растеж. Приоритет ще бъдат трите северни района – Северозападен, Северен централен и Североизточен, които ще получат общо 55% от бюджета за интегрирани териториални инвестиции. Останалите 45% са предвидени за южните райони на страната. Ще бъдат подкрепяни и мерки в областта на социалната политика, здравеопазването, туризма, спорта и културата.

Третият вариант на програмата предстои да бъде изпратен за преглед на национално и европейско ниво.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент