Над 500 млн. лева от наложен платеж са получили онлайн търговците през 2021 г.

6 април 2022, 10:16 162

Пратките на физическите лица, извършващи продажба на стоки в Интернет, надвишават сумата от 7,4 млн. лева

Физическите лица, които са извършвали продажба на стоки в Интернет, през 2021 г. са получили от наложен платеж над 500 млн. лева, а пратките, които са изпратили, надвишават сумата от 7,4 млн. лева. Това показват данните за онлайн търговците, подадени в НАП от пощенските оператори (куриерските фирми), посочва се в сайта на приходната агенция.

Получените суми от наложен платеж, подадени от пощенските оператори, са отразени в предварително попълнените годишни данъчни декларации, достъпни с ПИК или КЕП в портала за е-услуги на НАП.

От приходната агенция напомнят, че физическите лица, извършващи търговска дейност в Интернет с цел печалба (независимо че не са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон), имат задължение да декларират своите доходи от онлайн продажби в Приложение №2 от годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Ако осъществяват продажба на вещи за лично ползване или такива, които не са били закупени с цел препродажба, физическите лица не дължат данък и не е необходимо да декларират получените суми.

До 30 юни е срокът за подаване на годишна данъчна декларация от физически лица, извършващи дейност като търговци, както и от едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани, избрали този ред на облагане, напомнят още от НАП.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент