Мярката „Заетост за теб“ разширява обхвата си

14 януари 2021, 12:08 702

Срокът на действие на мярката се удължава до 31 декември 2022 г.

Въвеждат се промени в начина, по който се определя максималният брой на заявените работни места, за които работодателите могат да кандидатстват по програмата „Заетост за теб“, съобщиха от Агенцията по заетостта, цитирано от БТА.

Спрямо списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, който съответства на месеца на подаването на заявката, важат следните правила:

  • Предприятия с персонал до 10 души се допуска да наемат до 4 лица;
  • Предприятия с персонал до 50 души се допуска да наемат до 20 лица;
  • Предприятия с персонал до 250 души се допуска да наемат до 50 лица;
  • Предприятия с персонал над 250 души (вкл.) се допуска да наемат до 100 лица.

 

За предприятията, които са учредени сред 1 януари 2020 г., допустимият брой на заявените места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към месеца, който предхожда месеца на подаване на заявката. Ако предприятието е учредено в месеца на подаването ѝ, допуска се работодателят да наеме до четирима души.

Всички работодатели, които са били недопустими поради невъзможност да докажат списъчния състав на персонала, имат възможност да се възползват от разкриването на нови свободни работни места съгласно новия метод за определяне на списъчния състав.

Срокът на действие на мярката се удължава до 31 декември 2022 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент