МВФ повиши оценката за икономически ръст на България на 4,4% за 2021 г.

7 април 2021, 11:02 37

Прогнозира се възстановяване на реалния БВП с 3,6% и икономически ръст през следващата година, както и постепенно намаляване на излишъка по текущата сметка

МВФ повиши оценката за икономически ръст на България от 3,6% на 4,4% за 2021 г., сочат данните от пролетния доклад на фонда. Очакванията за икономически ръст за следващата година също са с положителна тенденция, като очакваното повишение е от 4,3% на 4,4%.

В доклада си от МВФ припомнят, че реалният БВП на страната ни се сви с 4,6% през 2020 г. при растеж от 3,7% през 2019 г., заради кризата с пандемията и въвеждането на ограничителните мерки в страната. Прогнозите на експертите от институцията за състоянието на реалния БВП за 2021 г. са за възстановяване с 3,6% в резултат от възстановеното потребление и подкрепата на фискалната политика.

За 2020 г. се наблюдава ръст на фискалния дефицит до над 3% от БВП при 1% през 2019 г. Излишъкът по текущата сметка намалява до 1,1% от БВП за периода януари-септември 2020 г., като по този начин се компенсира подобрението в търговския баланс. От МВФ очакват намаляване на излишъка по текущата сметка през следващите няколко години, тъй като частичните инвестиции и потреблението постепенно ще се възстановяват.  

Има забавяне в кредитния растеж, а процентът на необслужваните заеми към общините спира в резултат от свиване на икономиката. Банките остават стабилни, а инфлацията остава слаба през 2021 г., сочат още данни от доклада.

В дългосрочен план тенденцията за ръст на БВП остава под тенденцията за ръст отпреди пандемията. Излишъкът по текущата сметка се очаква да намалее до 0,3% от БВП за периода до 2025 г. Важни фактори за това са засилването на частичното потребление и нарастващият внос, финансиран с безвъзмездни средства от ЕС.  

В краткосрочен план рисковете, свързани със средствата на ЕС, са балансирани, но в дългосрочен план съществуват такива, ако средствата бъдат изразходени бързо за проекти за публични инвестиции и подпомагане на структурни реформи в страната.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент