МТСП стартира нова мярка за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво

22 юни 2022, 14:11 47

С нея ще бъдат подкрепени дейности, свързани със субсидирана заетост, както и обучения и квалификация на служители в социални предприятия

През есента на 2022 г. ще стартира нова програма за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, съобщава се в сайта на Министерството на труда и социалната политика ( МТСП). Нейният бюджет ще бъде в размер на 22 млн. лева, съобщи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов по време на дискусионен форум в Пловдив.

Мярката ще бъде сред първите отворени за кандидатстване операции по програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмния период 2021 – 2027 г. С нея ще бъдат подкрепени дейности, свързани със субсидирана заетост, както и обучения и квалификация на служители в социални предприятия.

По думите на Спасов, един от фокусите на мярката ще бъде адаптирането на работните места към нуждите на хората с увреждания. С предвидения бюджет от 20 млн. лева ще бъде подкрепено развитието на социалните иновации чрез финансиране на дейности, свързани с разработването на модели, които могат да бъдат апробирани в сферата на социалната икономика и социалните взаимоотношения на пазара на труда.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент