МТСП ще помогне на 500 000 безработни и заети лица да придобият дигитални умения до средата на 2026 г.

23 ноември 2022, 16:12 48

Проектът ще бъде част от Плана за възстановяване и устойчивост

Министерството на труда и социалната политика планира да окаже подкрепа на 500 000 безработни и заети лица в насока придобиване на дигитални умения до средата на 2026 г. Проектът ще бъде част от Плана за възстановяване и устойчивост, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика Емил Мингов по време на икономически форум на тема „Устойчиво икономическо развитие“.

От МТСП уточняват, че в рамките на проекта ще бъде разработена дигитална платформа с електронни ресурси за провеждане на онлайн курсове. Ще бъдат създадени 760 дигитални клуба, които ще разполагат с оборудване за онлайн обучение на лица в неравностойно положение.

Сред основните приоритети на националната политика по заетостта са повишаване качеството на работната сила, на дигиталните умения на хората, както и засилено използване на цифровите технологии в процеса на обучение. В тази връзка чрез Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“ допълнителни 160 000 души ще получат специфични обучения за придобиване на цифрови умения. Освен това около 100 000 души, които притежават дигитални умения, но не и сертификат, ще имат възможност да получат такъв.

Стратегията за корпоративна социална отговорност, която е разработена от МТСП, цели също така да насърчи компаниите да подобряват условията на труд и да инвестират в развитието на своите служители. Така те ще се ангажират и със социални каузи, повишаващи качеството на живот и подпомагащи социалното, икономическото и екологично устойчивото развитие.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент