МТСП: Около 830 000 безработни и заети ще повишат уменията си до 2027 г.

21 февруари 2024, 09:33 94

Това ще е в резултат на различни мерки и проекти за обучение

Около 830 000 заети и безработни ще повишат уменията си до 2027 г. в резултат на различните мерки и проекти за обучение, които Министерството на труда и социалната политика ( МТСП) ще финансира с над 1 млрд. лева от националния бюджет, Плана за възстановяване и устойчивост и Програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщиха от социалното ведомство.

Различните форми на обучение ще дадат възможност на хората да повишат квалификацията си или да придобият нови умения, което е важно за преодоляването на дисбалансите между търсене и предлагане на пазара на труда. Възможностите за надграждане на знанията ще включват обучения на работното място чрез стажове, дуално обучение и специфични обучения за конкретна работа. За хората с ниско ниво на образование са предвидени курсове за ограмотяване и обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Ще бъде създадена и виртуална платформа за електронно обучение, което ще осигури по-добър достъп и възможности на повече хора да надградят уменията си и да станат по-конкурентни на пазара на труда.

Според МТСП общото повишаване на дигиталните компетенции на работната сила ще превърне България в страна с икономика с висока добавена стойност.

Паралелно с развитието на тази политика правителството работи и за привличане на висококвалифицирани граждани от страни, извън ЕС, както и за мотивиране на живеещи в чужбина българи да се завърнат у дома.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент