МС одобри законопроект за промени при ваденето на лични документи

30 юни 2022, 12:18 559

Предвижда се актът за раждане да може да се използва за доказване на самоличност при изгубени или откраднати лични документи

Министерският съвет одобри законопроект за промени при ваденето на лични документи, които се въвеждат с цел улеснение на гражданите, съобщават от правителствената пресслужба.

Със законопроекта за промени в Закона за българските лични документи се урежда хипотезата за издаването на нов документ за самоличност в случаите, когато заявителят не може да предостави документ за самоличност или заместващ такъв поради кражба, загубване или унищожаване. Предвижда се в тези случаи удостоверяването да става с предоставяне на акт за раждане.

Сред предложените изменения е отпадането на задължението за смяна на шофьорската книжка при промяна на постоянния адрес на населеното място в рамките на една област.

Разширява се и обхватът на въведената ускорена услуга за издаване на книжка за правоспособност за управление на МПС – до три дни от приемането на заявлението, като се добавят и следните случаи: на първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория; на подмяна на свидетелство във връзка с придобиване на правоспособност за управление от нова категория; на възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролни точки или поради отказ на категория.

Също така се премахва изискването за предоставяне на копие от документ за завършено образование в случаите на подавани от чужди граждани заявления за подмяна на чуждестранни книжки с български.

Създава се правна възможност личните карти на български граждани да съдържат удостоверение за електронна идентичност. Така те ще могат да служат и като носител на електронен идентификатор (по смисъла на Закона за електронна идентификация).

В законопроекта е регламентирана и опцията за запис на удостоверения за електронна идентичност в паспортите, както и в разширенията за пребиваване, издавани на пребиваващите в страната чужденци. Предвижда се възможност при определени условия да се издават паспорти с валидност до 10 години, както и временна карта за самоличност на лица, на които е постановена присъда, която не е влязла в сила.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент