МИР: Бизнесът може да кандидатства за 127 млн. лева за разработване на иновации до 15 май 2024 г.

27 февруари 2024, 15:58 110

Компаниите могат да получат помощ между 50 000 и 500 000 лева

Българският бизнес може да кандидатства по отворената от Министерството на иновациите и растежа (МИР) процедура за разработване на иновациите в предприятията с бюджет от 127 млн. лева по програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), съобщиха от МИР.

Компаниите могат да получат помощ между 50 000 и 500 000 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 май.

Освен това по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) е предвидено участие на български организации в институционализирани европейски партньорства с цел стимулиране на международното научно сътрудничество и участието на български предприятия в рамковите програми на Европейския съюз. Средствата са в размер на 96 млн. лева.

По програмата предстои и отваряне на процедура с фокус върху изграждането на дългосрочно и устойчиво сътрудничество между индустрията, малки и средни предприятия, научните организации и висшите училища, неправителствените организации и местната власт с бюджет 172 млн. лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент