Минималната заплата ще се увеличава със средната

1 ноември 2020, 00:00 334

Европейската комисия подготвя проект на директива

Съгласно готвен проект на Директива на ЕС всяка държава членка ще трябва да формулира критерии, чрез които да определя минималната работна заплата. Сред критериите задължително трябва да присъстват покупателната способност на минималното възнаграждение, като се вземат под внимание дължимите данъци, разходите за живот, нивото на заплатите в страната, техният ръст, както и производителността на труда.

В мотивите на проекта се посочва, че минималните заплати в страните членки трябва да осигуряват достоен живот на хората, при това не само на тези, наети на трудов договор, а на всички категории работещи, като това включва и стажанти и чираци. Основна цел на подготвяните промени е да се осигури жизнен стандарт както на работника, така и на семейството му, като се вземат под внимание националните икономически и социални условия.

Според Европейската комисия вдигането на минималната работна заплата ще доведе до ръст на разходите на предприятията, без да намали печалбата. Причина за това е, че потреблението – от страна на хората, също ще се повиши.

Към юни средната заплата у нас е 1 355 лв., което според планираните промени означава, че минималната би трябвало да бъде 678 лв, тъй като един от заложените възможни критерий е минималната да е 50% от средната. Според проекта на директивата държавите членки ще имат две години да я приведат в действие, като след този период минималната заплата би трябвало да се увеличава, ако средното възнаграждение се променя.

По повод готвената директива от БСК заявиха, че минималните заплати в ЕС трябва да се определят от държавните органи и социалните партньори.

 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент