Максималният размер на годишната такса, събирана от пенсионните дружества, да е до 0,5% от нетните активи на фонда

18 януари 2021, 13:33 434

От КФН не са съгласни с готвената промяна в КСО

Таксите, събирани от пенсионните дружества, да са в размер до 0,5% на година спрямо нетните активи на фонда, от който се изплащат вторите пенсии. Това гласят внесени в парламента промени в КСО.

Според така формулираните изменения пенсионните дружества биха могли да събират такса дори в години, за които доходността от управлението на средствата за пенсии е отрицателна. Това е и основният аргумент, отразен в становището на КФН – по повод готвените изменения в КСО. Поради това регулаторът предлага таксите да бъдат обвързани с постигнатата доходност от управление на парите на пенсионерите, като да са 10% от сумата.

В момента текстовете, внесени в парламента, предвиждат разходите за изплащане на вторите пенсии да бъдат покривани от натрупаните за пенсии средства. Разходът за изплащане на пенсиите не трябва да бъде повече от 1 лв. на всеки превод, е записано още в новите разпоредби на КСО. От КФН предлагат тези разходи да бъдат за сметка на пенсионното дружество, а да не се взимат от парите на хората.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент