Люксембург и Ирландия с най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС през 2022 г.

24 март 2023, 09:22 136

България е държавата членка с най-нисък БВП на човек от населението с 41% под средното за ЕС

През 2022 г. Люксембург и Ирландия отбелязват най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС – съответно 161%, и 134% над средното за ЕС, Това показват прогнозните оценки на паритетите на покупателната способност (ППС) и БВП в ЕС на човек от населението през 2022 г. на „Евростат“, цитирани от НСИ.

България е държавата членка с най-нисък БВП на човек от населението с 41% под средното за ЕС.

Включените държави са 27-те държави – членки на ЕС. Основната причина за въвеждане на прогнозни оценки на ППС е необходимостта да има налични ППС към момента на първите оценки на годишния БВП за предходната година, напомнят от националната статистика.

Първите оценки, които обхващат 36 европейски държави, с по-подробна разбивка не само за БВП, ще се публикуват през юни и декември.

От НСИ отбелязват, че при международни сравнения на данните от националните сметки (като БВП на човек от населението) е желателно данните не само да се изразяват в обща валута, но и да се коригират за разликите в нивата на цените. Неспазването на това би довело до надценяване на нивата на БВП за страни с високи нива на цените в сравнение с държави с ниски нива.

Разпределението на БВП на човек от населението в държавите – членки на ЕС, варира значително. Люксембург бележи най-висок БВП на човек от населението сред 27-те държави на ЕС, включени в това сравнение, със 161% над средното за ЕС. Това до известна степен се обяснява с факта, че голям брой погранични работници са включени в общия брой на работната сила на страната и допринасят за увеличението на нейния БВП, а същевременно не се считат за част от местното население, което се използва при изчисляването на БВП на глава от населението, коментират от НСИ. Техните разходи за потребление се записват в националните сметки в държавата им на пребиваване.

Ирландия е на второ място сред държавите на ЕС със 134% над средното за ЕС, следвана от Дания, Нидерландия, Австрия и Белгия, всяка с БВП на човек от населението с повече от 20% над средното за ЕС равнище. Високото ниво на БВП на глава от населението в Ирландия според НСИ може отчасти да се обясни с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост. Свързаното с тези активи договорно производство допринася за БВП, докато голяма част от приходите, спечелени от това производство, се връщат на крайните собственици на компаниите в чужбина.

Швеция, Германия, Финландия, Малта и Франция са другите държави – членки на ЕС, с БВП на човек от населението над средния за ЕС. Италия, Словения, Кипър и Чехия са с по-малко от 10% под тази средна стойност, следвани от Литва, Естония и Испания с между 10% и 20% по-ниски от средното. БВП на човек от населението на Полша, Унгария, Португалия, Румъния, Латвия и Хърватия е с до 30% по-нисък от средното за ЕС равнище, докато Гърция и Словакия са с до 40% по-ниски от средното за ЕС равнище. България отчита БВП на човек от населението с 41% под средното за ЕС равнище.

В рамките на програмата на ППС на Евростат – ОИСР се извършват ценови проучвания на годишна база, обхващащи фактическото индивидуално потребление, колективното потребление и бруто образуването на основен капитал. Получените ППС се прилагат към агрегатите на БВП и националните сметки, за да се елиминира ефектът от различните нива на цените в различните държави. Сравненията обхващат 27 държави – членки на ЕС, и още 9 държави от Европа.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент