КФН: Таксата за втора пенсия ще се променя всеки месец

9 юни 2021, 11:07 38

Измененията в Наредба № 52, предложени от КФН, трябва да уредят начина и реда за отчисляване на таксата

Таксата, въведена през 2020 г. с промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), която пенсионноосигурителните дружества ще събират, ще се променя всеки месец, съобщава „Телеграф“. Предложенията са изложени в публикуван проект за изменения в Наредба № 52, приет на първо гласуване от Комисията за финансов надзор (КФН).

Таксата, въведена с измененията в чл. 201, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от КСО, се събира от пенсионноосигурителните дружества при управление на фондовете за извършване на плащания на пенсиите. Измененията в Наредба № 52 трябва да уредят начина и реда за отчисляване на таксата, изчислена върху стойността на нетните активи на фондовете за извършване на плащания, събирана от пенсионноосигурителните дружества при тяхното управление.

В текста на наредбата се уточнява, че новата такса ще се начислява към последния работен ден на месеца и се плаща от фонда за изплащане на пожизнени пенсии и фонда за разсрочени плащания към пенсионноосигурителното дружество, което ги управлява. Таксата ще се определя всеки месец и ще се превежда по сметката на дружеството до петия работен ден на идния месец.

Пълният текст на предложението на КФН е достъпен тук.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент