Карта ще показва недекларирания труд

9 ноември 2020, 00:00 651

Проектът ще стартира от началото на 2021 г.

В началото на 2021 г. ще бъде представена карта, която показва недекларирания труд, съобщава БТА.

Проектът има за цел да ограничи сивия сектор и да противодейства на нерегламентираната заетост. Това е една от предвидените 51 мерки, които са изготвени от Асоциацията на индустриалния капитал в България. За изготвянето на картата са проведени консултации с представители на НАП, НОИ и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда". Участие в общественото обсъждане са взели и работодатели и работници от браншове с висок риск за сиви практики.

Мярката ще включва в себе си 3 основни групи, които са създаване на нормативни и административни предпоставки за ограничаване и превенция на сивия труд, повишаване степента на спазване на трудовото и осигурителното законодателство и повишаване на данъчната дисциплина като цяло.

Проучвания по темата, извършени сред около 2 000 анкетирани работодатели и служители, показват, че над 90% от българските компании и техните служители не са запознати в достатъчна степен с новите форми на заетост и рисковете, които те крият за проявата на различни форми на недекларирана заетост.

Според работодателите недекларираният труд се среща най-често сред секторите, занимаващи се с търговия и ремонт на леки автомобили, култура, спорт и развлечения, а също и селско стопанство, строителство и административни и спомагателни дейности.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент