Къде са били най-високите заплати в България през 2021 г.?

6 април 2023, 14:21 376

Средната заплата на наетите в 183 общини е с ръст между 40 и 60% за пет години, сочи проучване на ИПИ

Най-високата средна брутна месечна заплата в България за 2021 г. е в община Челопеч (2 930 лева). На второ място е средната заплата в община Козлодуй (2 431 лева), следвана от община Пирдоп (2 205 лева) и Столична община (2 144 лева). На пета позиция е енергийният център Раднево (2 040 лева), а топ 10 в страната се допълва от Гълъбово (1 985 лева), Девня (1 947 лева), Панагюрище (1 860 лева), Елин Пелин (1 745 лева) и Божурище (1 717 лева), показват данните на Института за пазарна икономика (ИПИ).

Проучването е в рамките на инициативата на Институт за разпространение, визуализация и анализ на общински данни – „265 истории за икономика“. ИПИ открива четвъртата година на инициативата с карта на заплащането по общини през 2021 г. Данните показват средната брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в 265-те общини в страната – това включва както наетите в частния, така и наетите в обществения сектор. Картата на заплатите дава и по-дълъг ред данни – обхваща периода 2016 – 2021 г.

За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели – водещи са общините в Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и в общините с много големи предприятия в енергийния сектор, посочват анализаторите на ИПИ.

Прави впечатление и силното представяне на индустриалните общини в периферията на най-големите икономически центрове. В топ 20 по заплати в страната влизат:

1) общините Елин Пелин, Божурище и Костинброд от широката периферия на София;
2) общините Девня и Белослав в непосредствена близост до Варна;
3) общините Марица, Куклен и Брезово до Пловдив.

Успешният модел на трите водещи центъра в страната – София, Пловдив и Варна, стъпва на развитие на услугите в рамките на града – водени от бурния растеж в дигиталната сфера, и силна индустрия в периферията, която се ориентира към по-високата добавена стойност и води до добри заплати.

Положителните процеси от последните години водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 2017 – 2021 г. Средната заплата на наетите в 183 общини в страната бележи ръст между 40 и 60% за пет години. Начело отново са малки общини, като в топ 5 влизат общините Крумовград и Брезник, където средната заплата нараства съответно с 89% и 97% за периода 2017 – 2021 г. Последното е провокирано от инвестициите в добивната индустрия и ефекта при доставчиците и свързаните дейности, по-конкретно в сферата на строителството, коментират от ИПИ. Големите общини – София, Пловдив и Варна, също бележат добър ръст – в рамките на 40 – 45%, принос за което имат и новите работни места в дигиталната сфера.

На фона на бързото възстановяване на българската икономика през 2021 г. във всички общини в страната без една се отбелязва ръст на средната работна заплата. Спад има единствено в ловешката община Угърчин – с 14%.  Редица малки общини отбелязват значителен ръст на заплащането в контекста на икономическия ръст през 2021 г., най-видимо в Каолиново (с 39%), Кнежа (с 38%), в резултат на силното представяне на земеделието и преработването на масла. В Столична община повишението е с 12%, а от водещите икономически центрове най-добре се представя Пловдив с 14% ръст.

НСИ предостави данни за броя на наетите и средната брутна заплата за 264 от 265-те общини в страната, отбелязват от ИПИ. Данните за наетите и средната заплата в община Мирково са конфиденциални спрямо правилата за статистическа тайна в Закона за статистиката. Наличието на голям работодател в добива и преработката на метали в община Мирково подсказва, че и Мирково също е сред лидерите по заплащане в страната, коментират авторите на проучването.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент