ИПИ: България настига бавно европейския стандарт на живот

8 март 2021, 15:20 82

Регионите напредват с различни темпове, най-голям е ръстът в Югозападния

България се приближава до средноевропейския стандарт на живот, но прогресът е бавен и различни региони от страната се движат със собствени темпове, съобщава анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ), цитиран от Bulgaria on Air.

До заключението се стига на базата на новопубликувани данни на Евростат за размера на БВП на глава от населението в европейските райони. При изготвянето на данните се вземат и статистическите промени, които идват с Брекзит – след напускането на Великобритания, България вече се сравнява с останалите 26 страни членки на ЕС. В резултат на напускането средните стойности на статистиката от миналите години са по-ниски и аналогично по-бедните държави в ЕС „забогатяват“, но само на хартия.

Данните посочват, че лидер за страната е Югозападният район, в чиято територия попада и София. За периода 2010 – 2019 г. районът се е приближил с 12 пункта до средните за ЕС-27 нива на средноевропейски БВП на глава от населението, достигайки 47% от него. В Северния централен, Североизточния и Южния централен район сближаването е в рамките на 6 пункта, а в Северозападния – 5 пункта. Анализът на ИПИ показва, че, отнесени към средните за ЕС стойности, районите се развиват относително добре.

Традиционно на второ място, Югоизточният район губи позиции през последните две години. И въпреки че стойностите показват големи различия в развитието на региони на национално ниво, разликите с целия ЕС остават малки. Нещата изглеждат добре за Югозападния район по отношение на стандарта на покупателната способност – през 2019 г. той догонва средното за ЕС-27 равнище с 89% от неговите стойности. При Северозападния регион данните са по-различни – едва 32% от средната за ЕС-27 покупателна способност.

На областно ниво София достига 57% от средните за ЕС нива на икономическо развитие, Стара Загора, благодарение на енергийния си комплекс – 29%, а Варна и Бургас изпъкват в класацията като водещи икономически центрове. Силни индустриални области като Пловдив, Габрово, Русе и Варна допринасят значително за ръста, докато Силистра, Сливен, Стара Загора, Перник и Добрич са се доближили до средното за ЕС ниво на БВП с едва 2 пункта за последните 8 години.

От ИПИ посочват, че досегашните стойности не са на необходимото ниво, за да настигнат средноевропейските стойности в близкото бъдеще, въпреки все по-бързо растящият дигитален сектор и реорганизацията на производството към индустрии с по-висока добавена стойност. Благосъстоянието на населението и икономическото развитие все пак са се повлияли положително.

Данните не отразяват последиците на разразилата се през 2020 г. икономическа криза и нейното отражение на национално и европейско ниво. Възможно е през 2020 г. да се отчетат по-малки разлики между водещите и догонващите региони в страната. Кризата се отрази по-тежко на големите икономически центрове у нас, а приближаването към средноевропейските стойности изглежда още по-голямо заради последствията от кризата, които западноевропейските икономики понесоха. Тези ефекти вероятно ще се изгладят бързо в хода на възстановяването от кризата.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент