Индексът на промишленото производство в България се повишава с 3,3% на месечна база през април 2024 г.

10 юни 2024, 11:10 31

На годишна база е регистрирано понижение с 0,3%

Индексът на промишленото производство се повишава с 3,3% през април 2024 г. в сравнение с предходния месец, сочат предварителните и сезонно изгладени данни на НСИ.

Спрямо април 2023 г. е регистрирано понижение с 0,3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

Месечни изменения

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 13,8%, в добивната промишленост – с 4,2%, и в преработващата промишленост – с 0,9%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 21,5%, и производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 13,2%.

Намаление е регистрирано при производството на електрически съоръжения – с 9,2%, производството на лекарствени вещества и продукти – със 7,6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 5,4%.

Годишни изменения

На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в добивната промишленост – със 7,7%, и при преработващата промишленост – с 1,9%, а ръст – при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 10,6%.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо април 2023 г. се наблюдава при: обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 23,5%, производството на превозни средства, без автомобили – с 23,1%, производството на електрически съоръжения – с 22,8%, производството, некласифицирано другаде – с 22,2%.

Ръст е регистриран при производството на основни метали – с 34,7%, производството на лекарствени вещества и продукти – с 11,1%, и производството на тютюневи изделия – с 10%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент