Индексът на промишленото производство в България намалява с 3,3% на месечна база през май 2024 г.

10 юли 2024, 11:25 28

Спрямо май 2023 г. е регистрирано понижение с 6,3%

Индексът на промишленото производство намалява с 3,3% през май 2024 г. в сравнение с предходния месец. Спрямо май 2023 г. е регистрирано понижение с 6,3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство, сочат данните на НСИ.

Месечни изменения

Намаление спрямо предходния месец е отчетено при добивната промишленост – с 10,2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 5,3%, и при преработващата промишленост – с 2,3%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 11,7%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 11,5%, и производството на тютюневи изделия – с 10,4%.

Увеличение е регистрирано при: производството на химични продукти – с 6,2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 2,7%, и производството на облекло – с 1,4%.

Годишни изменения

На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено при добивната промишленост – с 15,6%, при преработващата промишленост – с 6%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1,1%.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо май 2023 г. се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили – с 29,9%, обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 26,9%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 25,2%, производството, некласифицирано другаде – с 24,5%, производството на електрически съоръжения – с 21,9%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение – с 21%.

Ръст е регистриран при: производството на химични продукти – с 27,5%, производството на основни метали – с 19,1%, и производството на лекарствени вещества и продукти – с 11,7%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент