Индексът на промишленото производство нараства с 3,3% на месечна база през декември 2023 г.

9 февруари 2024, 11:19 48

На годишна база е регистрирано намаление с 6,9%

Индексът на промишленото производство нараства с 3,3% през декември 2023 г. в сравнение с предходния месец. Спрямо декември 2022 г. е регистрирано намаление с 6,9%, сочат данните на НСИ.

Месечни изменения

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 11,1%, в добивната промишленост – с 9,4%, и в преработващата промишленост – с 0,9%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини – със 17,4%, производството, некласифицирано другаде – с 16%, и печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 15,3%.

Намаление е регистрирано при производството на лекарствени вещества и продукти – с 10%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 8,8%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – със 7,2%, и обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – със 7,1%.

Годишни изменения

На годишна база понижение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост – с 8,9%, и в добивната промишленост – с 8,8%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение – с 4,6%.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 29,1%, производството на превозни средства, без автомобили – с 27,3%, производството на лекарствени вещества и продукти – с 27,2%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 21,5%, и производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 21,2%.

Ръст е регистриран при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 20,7%, и ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 16%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент