Годишните финансови отчети ще могат да се подписват и с електронен подпис

30 ноември 2020, 13:15 2230

Тази промяна ще важи както за подписа на шефа на предприятието, така и за този на одитора и на главния счетоводител

Годишните финансови отчети на предприятията, както и одиторските доклади към тях, вече ще могат да бъдат подписвани с електронни подписи. Тази промяна ще важи както за подписа на шефа на предприятието, така и за този на одитора и на главния счетоводител. Това предвиждат промените в Закона за счетоводството, които бяха вкарани преди второто четене в предходните и заключителни разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от председателя на бюджетната комисия към парламента Менда Стоянова, предаде БТА.

В мотивите на Менда Стоянова се посочва, че целта на тази промяна е да се регламентира опцията за електронно подписване на годишни финансови отчети. В момента това е предвидено като възможност в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Когато обаче силата на този закон отпадне, отпада и опцията за електронно подписване.

Предвижда се още да бъдат въведени и нови изисквания към членовете на Управителния и Контролния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Те ще трябва да имат добра репутация, минимум 5 години професионален опит, както и да са взимали участие в проекти на ИДЕС. По думите на Менда Стоянова, към момента критериите се одобряват от общото събрание на Идес, а това е трудно изпълнимо.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент